Υπηρεσίες

Οικογενειακή φύλαξη βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, δώρο ζωής για το παιδί και την οικογένεια σας.

Οικογενειακή φύλαξη βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού ιστού, δώρο ζωής για το παιδί και την οικογένεια σας.