Αρχική

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Βλαστοκύτταρα & Γονιδιωματική

Η biogenea pharmaceuticals είναι εξειδικευμένη και δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, σε όλη την ελληνική επικράτεια, με έμφαση στους τομείς τωv βλαστοκυττάρων, της αναγεννητικής ιατρικής καθώς και στον τομέα της γονιδιωματικής στα πλαίσια εφαρμογής των κανόνων της ιατρικής ακριβείας στην κλινική πράξη. Σκοπός μας, η παροχή πιστοποιημένων υπηρεσιών φύλαξης βλαστοκυττάρων, γονιδιωματικής καθώς και η προσφορά καινοτόμων προϊόντων υγείας με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα που ορίζονται από την ιατρική και φαρμακευτική δεοντολογία, σε συνεργασία με τους δημόσιους και ιδιωτικούς υγειονομικούς φορείς στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών. Όραμά μας, η πρόσβαση κάθε οικογένειας στις εξατομικευμένες υπηρεσίες και τα προϊόντα μας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία της υγείας σε συνεργασία και κατ΄εντολή των θεραπόντων ιατρών.
dna

Γνωρίστε τις Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες φύλαξης βλαστοκυττάρων και γονιδιακού ελέγχου για όλα τα μέλη της οικογενείας

Cellgenea

Cellgenea™

Οικογενειακή φύλαξη βλαστοκυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα

Cordigenea

Cordigenea™

Οικογενειακή φύλαξη βλαστοκυττάρων από τον ομφαλικό ιστό

genomebook2

Genome Book™

Γονιδιακός έλεγχος GenomeBookTM για όλα τα μέλη
της οικογενείας

Η biogenea pharmaceuticals είναι η πλέον αξιόπιστη εταιρεία φύλαξης βλαστοκυττάρων στην Νότιος Ευρώπη διότι εγγυάται:

 • Εγκυρότητα
 • Ασφάλεια
 • Υπευθυνότητα
 • Καινοτομία
 • Εξέλιξη
 • Οικογενειακή μέριμνα
 • Αποτελεί την μόνη εταιρεία που έχει δημοσιεύσει τις Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας των επιστημονικών μεθόδων της σε περιοδικά ανεξάρτητης κριτικής συμμετέχοντας σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
 • Είναι η μόνη ελληνική τράπεζα βλαστοκυττάρων με σημαντική εμπειρία στην διαχείριση και προετοιμασία των βλαστοκυττάρων προς μεταμόσχευση.
 • Είναι η μόνη ελληνική τράπεζα βλαστοκυττάρων που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον πολλαπλασιασμό των βλαστοκυττάρων από ομφάλιο αίμα για τη μεταμόσχευση σε ενήλικες.
 • Διαθέτει διαπιστευμένο κλινικό εργαστήριο κατά ISO 15189 στην Ελλάδα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, το έγκριτο αρμόδιο εθνικό φορέα για όλες τις κρίσιμες διαδικασίες του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των βλαστοκυττάρων.
 • Η Biogenea Pharmaceuticals έχει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001: 2015 και κατέχει το πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 (QMSCERT)
 • Το πρωτόκολλο επεξεργασίας των ομφαλοπλακουντιακών μοσχευμάτων εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα αναγνωρισμένα μεταμοσχευτικά κέντρα.
 • Είναι η μόνη φαρμακευτική εταιρεία που χρησιμοποιεί πατέντες της NASA για τον εξωσωματικό πολλαπλασιασμό των βλαστοκυττάρων.
banner 4

Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα

16 +

Έτη κλινικής έρευνας & καινοτομίας

30000 +

Κλινικές αναλύσεις βλαστοκυττάρων

10 +

Έτη κλινικής εμπειρίας στην ιατρική γενετική

20 +

Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας (patents)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

ΕΑΕ ICON
qmcert
εσυδ
ukneqas icon
labquality icon