Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Biogenea Pharmaceuticals

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η biogenea pharmaceuticals παρέχει εξειδικευμένα οικονομικά προγράμματα βλαστοκυττάρων, γονιδιακών ελέγχων και προϊόντων υγείας σε ειδικές κατηγορίες πολιτών (Αμέα, μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι, πολίτες ακριτικών περιοχών), ώστε να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους δυνατότητες.

Αναφορικά με τις οικογένειες ασθενών που νοσούν από κάποια μορφή λευχαιμίας, η φύλαξη βλαστοκυττάρων προσφέρεται δωρεάν.

Τέλος, το κέντρο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας είναι πάντα πρόθυμο να εξυπηρετήσει τους πελάτες της για οποιαδήποτε εξέλιξη στον τομέα των βλαστoκυττάρων, των γονιδιακών ελέγχων/βιοδεικτών, των προϊόντων υγείας και των κλινικών μελετών στο πεδίο της Αναγεννητικής Ιατρικής και της Ιατρικής Ακριβείας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οικογενειακή φύλαξη βλαστοκυττάρων και γονιδιακού ελέγχου

Η biogenea pharmaceuticals προσφέρει δωρεάν το προνόμιο φύλαξης βλαστοκυττάρων από όλα τα μέλη της οικογένειας στις περιπτώσεις των αιμοποιητικών κακοηθειών, βάσει της ηλικίας του ενδιαφερόμενου δότη-μέλους της οικογένειας, της αρχεγονικότητας των βλαστικών (στελεχιαίων) κυττάρων που απομονώνονται καθώς και της ιστοσυμβατότητας μεταξύ των μελών της οικογένειας κατ’εντολή του θεράποντος Ιατρού και του εκάστοτε αδειοδοτημένου μεταμοσχευτικού κέντρου βλαστοκυττάρων.

Τα βλαστοκύτταρα από όλα τα μέλη της οικογένειας αφορούν το δότη αλλά και ολόκληρη την οικογένεια λόγω της υψηλά πιθανής ιστοσυμβατότητας.