ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η biogenea pharmaceuticals στελεχώνεται από έγκριτους επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, τις θεραπευτικές εφαρμογές και τη διάθεση προς μεταμόσχευση των βλαστοκυττάρων που έχουν απομονωθεί από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, το περιφερικό αίμα ή/και το μυελό των οστών.

Προτεραιότητα του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης αποτελεί η εκπαίδευση και η ενημέρωση του υγειονομικού προσωπικού των μονάδων υγείας σχετικά με τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις που προτείνει η μοντέρνα Θεραπευτική επιστήμη βασιζόμενη στις σύγχρονες γνώσεις της Αναγεννητικής Ιατρικής (Regenerative Medicine), της Γονιδιωματικής & Ιατρικής Ακριβείας (Genomics & Precision Medicine) καθώς και της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) στον  Υπολογιστικό Σχεδιασμό (In Silico) και την Επαναστόχευση Φαρμάκων (Drug Retargeting) .

Η biogenea pharmaceuticals επενδύει διαρκώς στην έρευνα και ανάπτυξη των παρακάτω  τεσσάρων διακριτών τμημάτων της με την υποστήριξη τόσο Εθνικών όσο και  Ευρωπαϊκών ερευνητικών πόρων στα πλαίσια του επιχειρηματικού σχεδιασμού και  της αειφόρου ανάπτυξή της διεθνώς.

  • Tμημα Α’: Βιοτράπεζα
  • Τμήμα Β’: Γονιδιωματικής-Βιοδεικτών
  • Τμήμα Γ’: Προϊόντων
  • Τμήμα Δ’: Kλινικών Μελετών/Δοκιμών-Σχεδιασμού και Επαναστόχευσης Φαρμάκων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και την δυνατότητα συνεργασίας με τη biogenea pharmaceuticals μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: info@biogenea.gr