Συχνές ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ:

ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ:

Κύριες πηγές είναι

 • το αίμα του ομφαλίου λώρου,
 • το περιφερικό (φλεβικό) αίμα ενηλίκων και
 • ο μυελός των οστών.

ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ:

Κύριες πηγές είναι

 • η γέλη του Wharton του ομφαλίου λώρου,
 • ο πολφός των νεογιλών οδόντων και
 • ο μυελός των οστών
 • Κάνω ένα δώρο ζωής σε μένα και στην οικογένειά μου, με μικρό κόστος, δεδομένου ότι έχει διάρκεια τουλάχιστον 20 χρόνια.
 • Δημιουργώ ένα απόθεμα υγειών κυττάρων, τόσο για μένα όσο και για τα ιστοσυμβατά μέλη της οικογένειάς μου.
 • Διασφαλίζω μια ελπίδα πιθανής υποστηρικτικής αγωγής στο μέλλον, αν ποτέ χρειαστεί.
 • Φυλάσσω κύτταρα που είναι 100% ιστοσυμβατά με μένα.
 • Φυλάσσω κύτταρα που είναι σε μεγάλο βαθμό ιστοσυμβατά με τα μέλη της οικογένειάς μου.
 • Εξασφαλίζω μειωμένη περίπτωση εμφάνισης της νόσου μοσχεύματος εναντίον ξενιστή (GvHD) ακόμη και στην περίπτωση που τα κύτταρα χορηγηθούν σε όχι απόλυτα ιστοσυμβατό δότη.
 • Προνοώ για τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες νέες θεραπευτικές εφαρμογές.
 • Δεν αφήνω ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να προσφέρω ζωή στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου.

Από το 1988 το αίμα του ομφαλίου λώρου χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Ωστόσο η έρευνα πάνω στα βλαστικά κύτταρα είναι τέτοια, ώστε ο αριθμός των ασθενειών και των τραυματισμών που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση τους αυξάνεται συνεχώς.

Λευχαιμίες, λεμφώματα και άλλες κακοήθειες του αιμοποιητικού

 • Οξεία διφαινοτυπική λευχαιμία
 • Οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία
 • Οξεία μυελογενής λευχαιμία
 • Οξεία αδιαφοροποίητη λευχαιμία
 • Τ λευχαιμία/λέμφωμα ενηλίκων
 • Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία
 • Χρόνια μυελογενής λευχαιμία
 • Hodgkin λέμφωμα
 • Non-Hodgkin λέμφωμα
 • Νεανική χρόνια μυελογενής λευχαιμία
 • Νεανική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία
 • Πολλαπλούν μυέλωμα
 • Οξεία λευχαιμία των ΝΚ κυττάρων
 • Προλεμφοκυτταρική λευχαιμία
 • Μακροσφαιριναιμία Waldenström

Άλλες κακοήθειες

 • Όγκοι εγκεφάλου
 • Σάρκωμα Ewing
 • Νευροβλάστωμα
 • Καρκίνος ωοθηκών
 • Καρκίνος νεφρού
 • Ραβδομυοσάρκωμα
 • Μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα
 • Καρκίνος όρχεων
 • Θύμωμα
 • Διαταραχές του μυελού των οστών
 • Αιμοσφαιρονοπάθειες
 • Διαταραχές ιστιοκυττάρων
 • Μυελοδυσπλαστικές/Μυελοπολλαπλασιαστικές διαταραχές
 • Μεταβολικές διαταραχές
 • Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

Κλινικές εφαρμογές βλαστικών κυττάρων υπο έρευνα

 • Εγκεφαλικοί τραυματισμοί
 • Κεντρική παράλυση
 • Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι
 • Καρδιακές Νόσοι

 

Πηγή: Ίδρυμα Δοτών Αίματος Ομφαλίου Λώρου,
ΗΠΑ, www.cordblooddonor.org