Οικογενειακή φύλαξη βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, δώρο ζωής για το παιδί και την οικογένεια σας.

Οικογενειακή φύλαξη βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού ιστού, δώρο ζωής για το παιδί και την οικογένεια σας.

Γονιδιακός έλεγχος Genome Book.
Γνώση του γονιδιώματος σημαίνει γνώση ζωής