Το επιστημονικό συμβούλιο της biogenea pharmaceuticals Ltd παρόν στο παγκόσμιο συνέδριο του διεθνή οργανισμού κυτταρικής θεραπείας (ISCT) που διεξήχθη στην πόλη του Ρότερνταμ-Ολλανδία στις 18-21 Μαίου 2011.

Το επιστημονικό συμβούλιο της biogenea pharmaceuticals  παρόν στο παγκόσμιο συνέδριο του διεθνή οργανισμού κυτταρικής θεραπείας (ISCT) που διεξήχθη σττην πόλη του Ρότερνταμ-Ολλανδία στις 18-21 Μαίου 2011.

Οι Ιωάννης  Γρηγοριάδης , Βασίλειος Κατσαρές και Νικόλαος Γρηγοριάδης συμμετείχαν με δύο γραπτές ανακοινώσεις (poster) στο συνέδριο του ISCT www.celltherapysociety.org σχετικές με την συλλογή,επεξεργασία και απομόνωση προγονικών κυττάρων (βλαστοκυττάρων) από τον ομφαλικό ιστό και τον οδοντικό πολφό.Οι σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Cytotherapy ,όργανο της ISCT.(Αναφορές #60 & #67 Volume 13 Annual Meeting Abstracts Supplement ISSN 1465-3249)

H biogenea pharmaceuticals αποτελεί την μοναδική εταιρεία βιοτεχνολογίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με μόνιμη παρουσία στα παγκόσμια συνέδρια συμβάλλοντας στην εξέλιξη και διάδοση της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας και κρυοβιολογίας με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και τις Ευρωπαικές αρχές βιοηθικής.

Με δέσμευση για μεγαλύτερες επιτυχίες.

Η Γενική Διεύθυνση της biogenea pharmaceuticals