Έναρξη οικονομικού προγράμματος φύλαξης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (βλαστοκυττάρων) για την ελληνική οικογένεια.

Η biogenea pharmaceuticals ανακοινώνει την έναρξη του νέου οικονομικού της προγράμματος για την φύλαξη των Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων (Βλαστοκυττάρων) από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα των νεογνών και το περιφερικό αίμα των ενηλίκων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης : 801 11 24 800 (από σταθερό τηλέφωνο) και 2310254115 (από κινητό).