Η Biogenea Pharmaceuticals είναι εξειδικευμένη και δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, σε όλη την ελληνική επικράτεια, με έμφαση στους τομείς τωv βλαστοκυττάρων της αναγεννητικής ιατρικής καθώς και στον τομέα της γονιδιωματικής στα πλαίσια εφαρμογής των κανόνων της ιατρικής ακριβείας στην κλινική πράξη.  Στόχος της Εταιρείας είναι η προσφορά πιστοποιημένων υπηρεσιών ιατρικής γενετικής, κρυοσυντήρησης βλαστοκυττάρων, καθώς και η παροχή καινοτόμων προϊόντων υγείας. Στελεχώνεται από έγκριτο προσωπικό επιστημόνων υγείας με σημαντική κλινική και εργαστηριακή εμπειρία κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 και 15189. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info@biogenea.gr και στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών: 2310282835.