17 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας αναλαμβάνει στρατηγικός σύμβουλος ανάπτυξης της BIOGENEA Pharmaceuticals LTD. Η BIOGENEA Pharmaceuticals LTD, πρώτη εταιρεία φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και ηγέτης στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα φιλόδοξο επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης και εξειδίκευσης με έμφαση στις αναδυόμενες περιφερειακές αγορές και σε τομείς αιχμής: Ποιοτικές υπηρεσίες κρυοσυντήρησης βιολογικών δειγμάτων σε συνεργασία με διεθνούς φορείςΑνάπτυξη πρωτοποριακών μεθόδων και εφαρμογών εξατομικευμένης ιατρικήςΔιαφοροποίηση και επέκταση πρωτοβουλιών έρευνας και ανάπτυξης με διεθνείς εταίρους Στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος ανάπτυξης είναι: Η διαφοροποίηση των υπηρεσιών της BIOGENEA Pharmaceuticals με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.Η ανάπτυξη των υπηρεσιών της ώστε να ολοκληρώσει με αξιοπιστία τις πρωτοποριακές εφαρμογές αναγεννητικής και εξατομικευμένης βιοϊατρικής που ήδη παρέχει.Η επέκταση της εταιρείας σε αναδυόμενες περιφερειακές αγορές και η ανάπτυξη συνεργειών που θα κεφαλαιοποιούν την εκτεταμένη τεχνογνωσία της BIOGENEA Pharmaceuticals και θα αξιοποιούν την τεράστια προστιθέμενη αξία της και το υψηλότατο επιστημονικό επίπεδο του στελεχιακού της δυναμικού. Η BIOGENEA Pharmaceuticals ήδη υλοποιεί ένα μοναδικό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σχεδιασμένο από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να μην αποτελεί υποκατάστατο διαφημιστικών πρακτικών, υλοποιούμενο με σεβασμό στους πελάτες, τους ασθενείς και το ευρύ κοινό. Έμφαση του προγράμματος ΕΚΕ της BIOGENEA Pharmaceuticals δίνεται Στην ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή της BIOGENEA Pharmaceuticals στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Στην καταγραφή του θεσμικού πλαισίου στις αναδυόμενες περιφερειακές αγορές και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών συγχρονισμού (Trans National Standardization Protocols). Στην υπεύθυνη ενημέρωση του ευρέως κοινού, καθώς και θεματικών κοινών (ασθενείς, θεσμικοί εταίροι, ιατρικό προσωπικό) για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και για ζητήματα αιχμής στους τομείς της βιοηθικής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ασθενών και των βέλτιστων πολιτικών προνοιακού πλουραλισμού (Welfare Pluralism), καθώς και στη στήριξη σχημάτων Κοινωνικής Οικονομίας και συνεργειών μεταξύ του δημοσίου, του επιχειρηματικού και του μη-κερδοσκοπικού τομέα. Στην αύξηση της διαθεσιμότητας του εθνικού αποθέματος σε μεταμοσχεύσιμο βιολογικό υλικό στο πλαίσιο του NETCORD και την ενεργό υποστήριξη μη-κερδοσκοπικών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα προς όφελος ογκολογικών ασθενών, ιδίως παιδιών και με ορατή αξία για την εξοικονόμηση πόρων από πλευράς του ελληνικού Δημοσίου. Επισκεφτείτε σήμερα τον ανανεωμένο ιστότοπο της BIOGENEA Pharmaceuticals και μάθετε τα πάντα για τον εθνικό μας πρωταθλητή στη βιοϊατρική και τη φαρμακευτική βιοτεχνολογία: