2η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ BIOGENEA PHARMACEUTICALS ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ISCT 2014

  2η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ BIOGENEA PHARMACEUTICALS ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ISCT 2014 QNPQ: a computer aided multi-target structural radioprotective peptide critical for the co-induction of the Slit2, Spondin1 protein ligand-induced function and homology modeling of the Robo-1 receptor reverse transcription sites: a combinatorial directed conservation motif based analysis I. Grigoriadis  ,   N. Grigoriadis biogenea pharmaceuticals, Thessaloniki, Greece 319 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcyt.2014.01.337   AbstractFull Text An increasing amount of evidence from experimental and computational bioinformatic analysis suggests that there are many domains in DNA sequences that remain evolutionarily conserved. In some cases, these conserved patterns in a collection of unaligned DNA and protein sequences present the same functional and regulatory properties and are significant for the molecular role of these sequences. Discriminative motif finding algorithms aim to increase the sensitivity and selectivity of conserved motif discovery by utilizing a specific set of DNA and protein sequences, and searching for binding sites and homolog repeats among the sets of the selected sequences.