ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (PATENTS) ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ BIOGENEA PHARMACEUTICALS LTD ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΆΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. (WWW.OBI.GR)   20080100329 1006532 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ A61K 45/00   ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΒΙΟΓΕΝΕΙΑ-ΣΕΛ ΤΖΕΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ   20130200118 2002982 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ     ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   20130100118   ΑΥΤΟΛΟΓΟ ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ A61K 39/395   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   20120100386 1007997 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΕΚΤΠΥΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ A61K 47/48   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   20110200145 2002924 ΑΥΤΟΛΟΓΟ ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΓΛΟΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ C12N 5/0784   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   20110100262   ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΠΕΠΤΙΔΟΜΙΜΙΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ POLYQ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ A61K 39/00   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   20100100113 1007276 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ DNA ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ A61K 39/00   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ