Η Biogenea Pharmaceuticals είναι εξειδικευμένη και δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας, σε όλη την ελληνική επικράτεια, με έμφαση στους τομείς τωv βλαστοκυττάρων της αναγεννητικής ιατρικής καθώς και στον τομέα της γονιδιωματικής στα πλαίσια εφαρμογής των κανόνων της ιατρικής ακριβείας στην κλινική πράξη.  Στόχος της Εταιρείας είναι η προσφορά πιστοποιημένων υπηρεσιών ιατρικής γενετικής, κρυοσυντήρησης βλαστοκυττάρων, καθώς και η παροχή καινοτόμων προϊόντων υγείας. Στελεχώνεται από έγκριτο προσωπικό επιστημόνων υγείας με σημαντική κλινική και εργαστηριακή εμπειρία κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 και 15189. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info@biogenea.gr και στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών: 2310282835.

 

Care and Tourism Enterprises δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας και της φροντίδας από το 2013, έχοντας την έδρα της στην Κέρκυρα και διατηρώντας υποκατάστημα στην πόλη των Ιωαννίνων.  Τα μέλη του προσωπικού μας είναι  επιλεγμένα με κριτήριο τον επαγγελματισμό, την εμπειρία και την αφοσίωση τους στον συνάνθρωπο που τους χρειάζεται. Το προσωπικό της Care and Tourism Enterprises αποτελείται από :

Διασώστες – πλήρωμα ασθενοφόρου

Νοσηλευτές – αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμοι

Καθώς και συνεργαζόμενους ιατρούς όλων σχεδόν των ειδικοτήτων με πάνω από 24 χρόνια εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε για Ιωάννινα και Κέρκυρα με την κ. Πανδή Ασπασία 6936490848 ή στο email: info@careandtourism.com , ή να επισκεφτείτε τη σελίδα www.careandtourism.com .

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την σύμπραξη των εταιρειών Care and Tourism και Biogenea Pharmaceuticals στον τομέα της ανάπτυξης και προσφοράς πιστοποιημένων υπηρεσιών φύλαξης βλαστοκυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος Cellgenea και ομφαλικού ιστού Cordigenea καθώς και των Γονιδιακών Αναλύσεων για Νεογνά, Παιδιά και Ενήλικες GenomeBook στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και Επτανήσων, σύμφωνα με την Ιατρική και Φαρμακευτική Δεοντολογία.