ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Βiogenea-Cellgenea διαπιστεύτηκε από την BSR Ingenieur-Buro για τους υπερκάθαρους εργαστηριακούς της χώρους (cleanrooms), σύμφωνα με το DIN ISO 14644.

Η Biogenea-Cellgenea Ε.Π.Ε. είναι μια εταιρεία κροσυντήρησης βλαστικών κυττάρων και βιοθεραπευτικής που εστιάζεται στην παραγωγή cGMP (Σύμφωνα με την Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική) προηγμένων ιατρικών προϊόντων (1394/2007/ΕΕ) αποκλειστικά για αυτόλογη χρήση από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, το δέρμα, τον οδοντικό πολφό, τον ιστό ομφάλιου λώρου. Στην προκλινική-ερευνητική φάση (2008-2009) διαπιστεύτηκε από την BSR Ingenieur-Buro για τους υπερκάθαρους εργαστηριακούς της χώρους (cleanrooms), σύμφωνα με το DIN ISO 14644.

H διαπίστευση αυτή αποτελεί την επίσημη, συστημική και τεκμηριωμένη απόδειξη ότι οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός για τις δραστηριότητες επεξεργασίας και πολλαπλασιασμού βλαστικών κυττάρων ex vivo που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι κατάλληλες και σύμφωνες με τις έγκυρες οδηγίες και τα πρότυπα DIN EN ISO 14644, VDI 2083, και τις οδηγίες της Ε.Ε. για την Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική.“Το γραφείο BSR Ingenieur έχει καθιερώσει μια συγκριτική μέτρηση επιδόσεων για τις προδιαγραφές των υπεκάθαρων εργαστηριακών χώρων. Όντας η πρώτη βιοτεχνολογική εταιρεία που έχει λάβει αυτή τη διαπίστευση, η Biogenea-Cellgenea Ε.Π.Ε. αποκτά ηγετική θέση”δήλωσε οκ. Νικόλαος Γρηγοριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Βiogenea-Cellgenea Ε.Π.Ε.