GreekEnglishRomână (România)FYRMacedoniaBulgarian (Български)Albanian-AL

x12-years-biogenea-en

partners_en osteoarthritis_en nasa koinoniki_euthini family_program pollaplasiastiki home genetiki faqs
epilego_biogenea proteino_biogenea
banner_cryocard

Profili

Εταιρία Φαρμακευτικής Βιοτενχολογίας

Biogenea PharmaceuticalsTM është kompania e parë ndër-ballkanike farmaceutike bioteknologjike dhe është udhëheqës në aplikacionin e Red bioteknologjiksë në krio-biologji dhe në terapi autologe qelizore të sëmundjeve degjenrative (sëmundje kardiologjie, kushtet neurologjike dhe çrregullime metabolike).

Biogenea Pharmaceuticals fokusohet në:
  • grumbullimin, përpunimin, krio-preservimin dhe cGMP (sipas Praktikës së Mirë Prodhuese) prodhimtari vetëm për përdorim autolog të tretjeve qelizore terapeutike të gjakut (palcë eshtërore, gjak periferik dhe gjak nga kërthiza) ose produkte gjaku për përdorim njerëzor.
  • bashkëpunim me Regentech për përdorimin e teknologjive për ekspansion, të cilat ishin krijuar në laboratorët hulumtues të NASA-s
  • për cGMP prodhimtari të produkteve të avancuara mjekësore (1394/2007/ΕC) vetëm për përdorim autolog prej lëkurës, pulpë dentale, kërthizë). (Në fazë hulumtimi para-klinike: 2008-2009).
  • analiza të certifikuara gjenetike në bashkëpunim me Qendrat Ndërkombëtare Referale
  • mbrojtje të drejtave te autorit në pajim me agjencinë Amerikane dhe/ose Evropiane për të Drejta të Autorit në bashkëpunim me kompaninë amerikane "Licensing Solutions LLC".

PRESS RELEASES

biopisto